Pomůžeme vám splnit vaši zákonnou povinnost a vyhnout se tak riziku sankce.

Je pro vás bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (BOZP), požární ochrana (PO) a ochrana životního prostředí (OŽP) jen nepříjemnou povinností ze zákona? Nevíte jaké právní předpisy pro vás platí a jaké povinnosti z nich pro vás vyplývají? Nebo této problematice vůbec nerozumíte? Tak nechte nás, DCT International s.r.o. vyřešit vše za vás.

Poskytujeme odborné služby v oblasti BOZP, PO a OŽP. Zpracováváme dokumentaci, poskytujeme poradenství, zajišťujeme školení zaměstnanců. V případě potřeby vás zastoupíme u kontroly orgánů státní správy.Naši odborní pracovníci mají bohaté zkušenosti. Našim klientům nabízíme různé varianty služeb podle jejich potřeb a na základě jejich požadavků. Neváhejte nás nezávazně kontaktovat na zpracování nabídky.
TO VŠE S MINIMALIZACÍ "PAPÍRŮ"
Vaše dokumentace uložena na CLOUDU a je přístupná z jahékoliv zařízení pod unikátními přístupovými údaji. Můžeme ji spravovat z jakéhokoliv místa v republice. Čímž zaručujeme rychlou odezvu na řešení nastalé situace - např úraz, vytvoření dokumentu pro vedoucí pracovníky a pod.

BOZP
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je systém opatření daných legislativou (Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a dalších) a zaměstnavatelem.

Každý zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky. Z této povinnosti vyplývá řada činností a požadavků na každodenní provoz firmy. 

PO
Požární ochrana (PO) je systém, stejně jako BOZP, opatření daných legislativou (Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č.246/2001 Sb., o požární prevenci) a zaměstnavatelem.
Zaměstnavatel má povinnost zajistit zpracování dokumentace PO a udržovat ji aktuální. Je také povinen vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností a označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně.

 
Umíme začlenit BOZP a PO do procesů firmy a zjednodušujeme systém řízení dané problematiky.
 
Image result for FACTORY ikons    FIRMY                                                          Image result for VILLAGE ikons MĚSTA, OBCE                                             Image result for ŠKOLA IKONYŠKOLSTVÍ
+420 731 447 999

Nenechte si ujít aktuální nebo akční nabídky

  Odeslat
Kde nás najdete

Kontakt

DCT International s.r.o.
Venušina 534/7
Liberec I. - Staré Město
460 01 Liberec

tel: +420 731 447 999
e-mail: info@dct-sro.cz