OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED LEGISLATIVY OŽP
 

Integrovaný záchranný systém

 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
 • Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon

Havarijní připravenost

 • Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
 • Vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
 • Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
 • Vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
 • Vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
 • Vyhláška č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

Odpadové hospodářství

 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
 • Vyhláška č. 437/2016 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
 • Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
 • Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly (o nakládání s PCB)
 • Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem
 • Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • Vyhláška č. 237/2002 Sb., o způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
 • Vyhláška č. 294/2005 Sb., ukládání odpadů na skládky a změna vyhlášky o nakládání s odpady
 • Vyhláška č. 352/2005 Sb., podrobnosti nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
 • Vyhláška č. 341/2008 Sb., podrobnosti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
 • Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky
 • Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky o Katalogu odpadů
 • Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě
 • Vyhláška č. 428/2009 Sb., o provedení ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem
 • Vyhláška č. 429/2009 Sb., o náležitostech plánu pro nakládání s těžebním odpadem
 • Vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech
+420 731 447 999

Nenechte si ujít aktuální nebo akční nabídky

  Odeslat
Kde nás najdete

Kontakt

DCT International s.r.o.
Venušina 534/7
Liberec I. - Staré Město
460 01 Liberec

tel: +420 731 447 999
e-mail: info@dct-sro.cz