Školství

SLUŽBY BOZP A PO PRO:
MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY

Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ) dětí, žáků a studentů, ale i bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) zaměstnanců školy patří mezi nejvíce složité co se zpracování dokumentace, ale i zajištění požadavků.
Odpovědnost školy za žáka dle zákona

Škola má za žáka či studenta odpovědnost dle § 29 v Předpisu č. 561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
HLAVNÍ OBLASTI:

Image result for ikona dokumentu      zpracujeme dokumentaci BOZP a PO v potřebném rozsahu - zohledníme specifika mateřských a základních škol (bezpečnost při činnostech dětí, primární prevence sociálně patologických jevů a návaznou dokumentaci, pravidla pro akce MŠ a další)  

Image result for ikona školení      provedeme potřebná školení vedoucích zaměstnanců o BOZP a PO, připravíme podklady pro školení nových zaměstnanců a dle dohody provedeme školení zaměstnaců

Image result for úrazy ikona      pomůžeme s řešení úrazů jak dětí, tak zaměstnanců - vyplníme potřebné formuláře a poskytneme součinnost při jednání s pojišťovnou, komunikujeme s rodiči

Image result for ikona zaměstnanec      vyhodnotíme rizikové faktory pracovního prostředí působící na zaměstnance a zpracujeme kategorizaci práce pro konkrétní pozice ve školství (školník/ce, uklízečka, kuchařka, pedagogičtí pracovníci a asistentky)

Image result for ikona risk management   zpracujeme analýzu rizik na kompletní prostředí školského zařízení, včetně rizik činností dětí, vyhodnotíme závažnost rizika a nastavíme jeho řízení, včetně návrhu opatření

 
Veškeré požadavky naplňujeme s ohledem na specifika školského sytému a příslušné legisltivy. Tvoříme vizuální systém.
+420 731 447 999

Nenechte si ujít aktuální nebo akční nabídky

  Odeslat
Kde nás najdete

Kontakt

DCT International s.r.o.
Venušina 534/7
Liberec I. - Staré Město
460 01 Liberec

tel: +420 731 447 999
e-mail: info@dct-sro.cz