FAKTURACE V PŘESHRANIČNÍM OBCHODU A SLUŽBÁCH, VČETNĚ ÚČTOVÁNÍ PŘIJATÝCH FAKTUR

Seminář je URČEN pro fakturantky, finanční účetní zaměřené na účtování přijatých faktur s původem z EU či třetích zemí, obchodníky se specializací na zahraniční obchod a služby, kteří s partnery řeší a komunikují závazky, fakturaci, opravné daňové doklady, skonta, množstevní bonusy atd.
 
Cíl semináře:
 
Seminář reaguje na potřebu ekonomických úseků (účtáren) nakládat s daňovými doklady od zahraničních partnerů a jejich řádnou evidenci pro daňové a účetní potřeby. Je adresován těm účtárnám, které vystavují a přijímají daňové doklady od zahraničních partnerů. Na praktických příkladech – vydaných i přijatých daňových dokladech v češtině a angličtině (doklady v angličtině jsou součástí semináře) – si účastníci semináře ozřejmí správné uplatnění DPH s důrazem na časové souvislosti v evidenci pro DPH, problematiku dovozu a vývozu včetně cel a promítnutí do účetnictví (souvztažnosti).
 
OBSAH SEMINÁŘE:
 
  1. Shrnutí změn v novele 2020 ve vazbě na přeshraniční obchod, a to zejména nová úprava call-off stock v § 18 včetně Metodické informace GFŘ z 22.1.2020 k promítnutí nové úpravy do souhrnného hlášení, zpřísnění podmínek pro prokazování přepravy do jiného členského státu, (nový pohled na řetězové obchody). Seznámení s plánovanou generální změnou uplatňování DPH z přeshraničních transakcí (zboží a služby) a přechod od přenesené daňové povinnosti k režimu jednoho správního místa (OSS).
  2. Pořízení zboží z jiného členského státu – uplatnění DPH, ukázka a náležitosti faktury, řešení reklamace (množstevní, kvalitativní), uplatnění nároku na odpočet dle § 11, účetní souvztažnosti, trojstranné obchody, zboží v e-commerce
  3. Dodání zboží do jiného členského státu – místo uskutečnění zdanitelného plnění, osoba povinná přiznat DPH, důkazní prostředky pro daňový režim, vazba na souhrnné hlášení, množstevní bonus na konci sledovaného období, zasílání zboží, ukázka a náležitosti faktury, zboží v e-commerce. Zasílání zboží do JČS. Přemístění zboží z JČS.
  4. Dovoz zboží – uplatnění DPH při dovozu, faktury při dovozu, účetní souvztažnosti, rizika při dovozu
  5. Vývoz zboží – uplatnění DPH při vývozu, faktury při vývozu, důkazní prostředky, služby navázané na vývoz dle § 69 a daňový režim
  6. Poskytnutí služeb do jiného členského státu a třetí země – uplatnění DPH u služeb dle základního pravidla – viz § 9, ZDPH, souhrnné hlášení – specifikace dle typu služeb, ukázka faktur včetně jejich náležitostí, služby v e-commerce, zálohy na služby a jejich promítnutí do přiznání a souhrnného hlášení
  7. Přijetí služeb z jiného členského státu – uplatnění DPH u přijatých služeb – z EU i třetích zemí, režim samovyměření – případy, ukázka faktur a náležitostí, účtování přijatých služeb, časové rozlišení u déletrvajících služeb na konci roku, zvláštní režimy
  8. Služby související s pohybem pracovníků v zahraničí - přijaté služby v EU a ve třetích zemích, možnosti nárokování DPH z přijatých služeb, účtování
  9. Dotazy a diskuze
 
Přihlášku na seminář zašlete prosím na naši adresu nejpozději do 22.10. 2020.

STORNO POPLATEK
Pokud nedojde ke stornování přihlášky nejpozději do 2 dnů před konáním samotného semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 500,- Kč !!!
Místo konání: Lužické náměstí 211, Rumburk
Dny:
Termín: 16. 10. 2020
16. 10. 2020
Kat. číslo: 162
Cena s DPH: 2 420,00 Kč

Lektoři kurzu

Materiály ke stažení

+420 731 447 999

Nenechte si ujít aktuální nebo akční nabídky

  Odeslat
Kde nás najdete

Kontakt

DCT International s.r.o.
Venušina 534/7
Liberec I. - Staré Město
460 01 Liberec

tel: +420 731 447 999
e-mail: info@dct-sro.cz