INVENTARIZACE A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2019 PRO PODNIKATELE - ZRUŠENO!!!

Podrobné seznámení se s procesem účetní závěrky a přípravou podkladů pro daňové přiznání právnických osob, rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem, povinnosti spojené s účetní závěrkou, včetně dopadu Zákona o DPH do účetní závěrky
 
 
PROGRAM:
 
  • Účetní závěrka
 
Příprava účetní závěrky včetně stanovení termínů pro jednotlivé povinnosti spojené s účetní závěrkou
  • Povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví, účtování o inventarizačních rozdílech
  • Inventarizace z pohledu DPH – pokyn GFŘ na základě novely 170/2017 Sb. zákona o DPH
  • Závěrkové práce – časové rozlišení, dohadné položky, opravné položky účetní a daňové, účetní a daňové odpisy, účtování o rezervách, účtování o dotacích, účtování darů, účtování o zásobách, účtování u aktivace zásob vytvořených vlastní činností, kursové rozdíly, účtování o reálné hodnotě, účtování o odložené a splatné dani atd.
  • Účetní závěrka, sestavení povinných výkazů podle jednotlivých kategorií účetních jednotek
  • Nové přílohy účtní závěrky podle jednotlivých kategorií ÚJ
  • Schvalování, zveřejňování, povinnosti auditu a další povinnosti spojené s účetní závěrkou
  
  • Nový zákon o účetnictví – seznámení účastníků s novou koncepcí zákona o účetnictví
  
  • Příprava podkladů pro DPPO:
Časové rozlišení nákladů a výnosů z pohledu daně z příjmu,
daňově neuznatelné náklady,
vyloučené výnosy,
položky zvyšující a snižující základ daně,
daňové odpisy,
paušální výdaj na auto,
daňové opravné položky,
daňové rezervy,
stanovení základu daně,
slevy na dani,
uplatnění ztrát minulých období,
zálohy na další období.
  
  • Diskuze, odpovědi na dotazy

Přihlášku zašlete nejpozději do: 7. února 2020


STORNO POPLATEK
Pokud nedojde ke stornování přihlášky nejpozději do 2 dnů před konáním samotného semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 500,- Kč !!!
Místo konání: Lužické náměstí 211, Rumburk
Dny:
Termín: 11. 2. 2020
11. 2. 2020
Kat. číslo: 158
Cena s DPH: 2 200,00 Kč

Lektoři kurzu

Materiály ke stažení

+420 731 447 999

Nenechte si ujít aktuální nebo akční nabídky

  Odeslat
Kde nás najdete

Kontakt

DCT International s.r.o.
Venušina 534/7
Liberec I. - Staré Město
460 01 Liberec

tel: +420 731 447 999
e-mail: info@dct-sro.cz