OSOBNOST VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA VE STÁTNÍ SPRÁVĚ

Vzdělávání pro pracovníky ve státní správě

Cíl kurzu:
Účastníci se seznámí s manažerskou rolí, s důležitostí a zdroji autority vedoucího pracovníka. Cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby si účastníci osvojili vybrané zásady a principy moderního manažerského uvažování. Po absolvování tohoto vzdělávání si účastníci rozšíří znalosti o motivačním přístupu manažera k podřízeným. Naučí se postup, jak efektivně zadávat a delegovat úkoly. Naučí se různé varianty, jak efektivně vytýkat chyby. Rozšíří si znalosti o řešení konfliktu mezi dvěma podřízenými a také bude mít příležitost porovnat si své manažerské zkušenosti se zkušenostmi jiných vedoucích pracovníků.

Cílová skupina
- Seminář je určen manažerům a pracovníkům pověřeným vedením týmu, ať už projektového nebo i neformálního.

Program kurzu

Manažerská role a autorita
 • ·         Funkce, které zajišťuje vedoucí pracovník.
 • ·         Typy a zdroje autority vedoucího pracovníka.
 • ·         Základní principy zacházení s mocí.
Poznávání a ovlivňování podřízených
 • ·         Typologie "umí-chce".
 • ·         Řešení konfliktu s podřízeným - řešení případu z praxe.
Motivace
 • ·         Emočně-motivační typologie.
 • ·         Maslowova pyramida.
 • ·        Teambuilding.
Zadávání úkolů a delegování úkolů
 • ·         Metoda SMART.
 • ·         Zadávání úkolu.
 • ·         Delegovací rozhovor.
 • ·         Co lze a nelze delegovat.
 • Bariéry delegování.
Zpětná vazba
 •  Principy zpětné vazby.
 •  Odstupňované vytýkání.
 •  Manažerské vytýkací rozhovory.
 • Hodnotící pohovor.
Řešení konfliktů se zaměřením na zvládnutí konfliktu mezi dvěma podřízenými
 •   Řešení konfliktů mezi dvěma podřízenými - základní přístupy a techniky.
 •  Řešení případu z praxe.
rozsah: 6 hodin/cena 1500,-
Místo konání: Lužické náměstí 211, Rumburk
Dny:
Termín: Datum bude upřesněn
Kat. číslo: 109
Cena s DPH: 1 815,00 Kč

Lektoři kurzu

Materiály ke stažení

+420 731 447 999

Nenechte si ujít aktuální nebo akční nabídky

  Odeslat
Kde nás najdete

Kontakt

DCT International s.r.o.
Venušina 534/7
Liberec I. - Staré Město
460 01 Liberec

tel: +420 731 447 999
e-mail: info@dct-sro.cz