OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ PŘEDŠKOLNÍCH PEDAGOGŮ MŠ v rozsahu 40 hodin

Kurz je akreditován MŠMT pod č. MŠMT - 854/2017-2-42
 
Cíl kurzu:
Program DVPP bude zaměřen na rozvoj osobních kvalit, prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností a rozvoj profesionální činnosti pedagogů. Cílem je zvýšit úroveň jednotlivých kompetencí pedagoga včetně začlenění nových poznatků z oblasti vědeckého zkoumání mozku a trendů ve vzdělávání. Cílem je především podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Kurz bude zaměřen na osobnostní rozvoj pedagoga především v oblasti sebereflexe a prevence syndromu vyhoření, dále pak v oblasti komunikačních dovedností a řešení složitých situací při práci v předškolním zařízení, bude se věnovat rozvoji sociálních dovedností pedagogického pracovníka, pomocí interaktivních metod zvýší schopnost vnímat děti jako individuality a osobnosti a rozvine schopnost kreativity pedagoga s ohledem na potřeby dětí.

Cílová skupina
- Seminář je určen pro pedagogické pracovníky MŠ a je akreditován pro realizaci z projektu “Šablony pro ZŠ a MŠ”

Program kurzu

Sebepoznání
 • Poznání vlastní typologie osobnosti.
 • Pochopení svých vlastností.
 • Pozitivní přerámování.
 • Budování sebevědomí, práce s předsudky, práce s pochybami.
Sebereflexe
 • Práce s vlastními emocemi, co mě stresuje a co ne.
 • Zjištění vnímání zpětné vazby – pozitivní i negativní.
 • Analýza příčin vlastního jednání a jeho důsledků.
Prevence syndromu vyhoření
 • Pojem „burn-out syndrom“ neboli syndrom vyhoření.
 • Detekce možných příčin syndromu vyhoření u pedagogů.
 • Vztah mezi stresem a syndromem vyhoření.
 • Diagnostika příznaků syndromu vyhoření u pedagogů (symptomy vyhoření).
 • Vývoj syndromu vyhoření u pedagogů.
 • Prožívání vyhoření.
 • Komponenty vyhoření.
Syndrom vyhoření v praxi – prevence a prožívání
 • Typy zátěžových a chronických situací ve škole s potenciálem vést k syndromu vyhoření a jejich zvládání.
 • Pomoc sám sobě.
 • Pomoc zvenčí.
 • Tipy a rady co dělat, když syndrom vyhoření u pedagoga nastane (prevence).
Komunikační dovednosti
 • Základy komunikace – pozitivní komunikace, verbální a neverbální složka komunikace a její vliv na výsledek.
 • Aktivní naslouchání a reflexe.
 • Komunikace v zátěžových situacích - konflikty
Řešení problémů v předškolním zařízení
 • Rizikové chování dětí.
 • Jak rozpoznat rizikové chování u předškolních dětí.
 • Spolupráce s rodiči.
 • Kdy zahájit spolupráci s třetí stranou
Spolupráce a její pojetí v rámci školy
 • Definice spolupráce, spolupráce mezi pedagogy.
 • Skupinová práce dětí.
 • Kreativní metody vytvářející týmové prostředí.
Protipředsudkové vzdělávání
 • Multikulturní prostředí současné doby, rozdílnost v rámci generací.
 • Vnímání dítěte jako individualitu.
 • Podpora versus výchova.
 • Popis stereotypů přístupu k výchově a nastavení nového vnímání pedagogické činnosti.
Obsah a příprava prezentace
 • Příprava a koncepce prezentace, interaktivní nástroje,
 • Možnosti PowerPointu
Příprava pedagoga na prezentaci
 • Příprava pedagoga na prezentaci, zklidnění, znalost tématu, dechová cvičení.
Nástroje pro interaktivní prezentaci
 • Image a další prostředky – převleky, kostýmy, prostor pro zapojení dětí.
 
Kurz bude veden formou workshopu. Je zaměřen na praktický nácvik modelových situací z prostředí účastníků. Je zakončen testem a účastník získá osvědčení o absolvování kurzu.
 
rozsah: 40 hodin/cena 11 500,-/osobu
 
Místo konání: Lužické náměstí 211, Rumburk
Dny:
Termín: Datum bude upřesněn
Kat. číslo: 104
Cena s DPH: 13 915,00 Kč

Lektoři kurzu

Materiály ke stažení

+420 731 447 999

Nenechte si ujít aktuální nebo akční nabídky

  Odeslat
Kde nás najdete

Kontakt

DCT International s.r.o.
Venušina 534/7
Liberec I. - Staré Město
460 01 Liberec

tel: +420 731 447 999
e-mail: info@dct-sro.cz