SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE, OSOBNÍ BANKROT

SEMINÁŘ JE URČEN PRO: mzdové účetní, personalisty a ostatní pracovníky, kteří se zabývají srážkami z příjmů fyzických osob.

CÍL SEMINÁŘE:
Procvičit si na praktických příkladech problematiku srážek ze mzdy a seznámit se se všemi situacemi při provádění exekučních srážek, srážek na základě dohody a jak postupovat v případě osobního bankrotu zaměstnance. 
Účastníci budou upozorněni na nejčastější chyby ve výpočtech.


OBSAH SEMINÁŘE:

1) Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy

2) Příjmy z nichž se srážky provádějí - §§ 276, 277 a 299 OSŘ
- čistá mzda a daňový bonus při exekuci a při insolvenci
- daňový bonus a exekuce dle § 312 OSŘ
- započtení proti pohledávce na mzdu - § 144a ZP
- pohledávky autorské odměny - § 319 OSŘ

3) Srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle § 327 ZP, dohoda uzavřená podle § 2045 OZ)

4) Srážky přednostní a nepřednostní

5) Pořadí srážek

6) Pojem vyživovaná osoba, nezabavitelná částka na vyživovanou osobu a dlužníka

7) Jediný plátce příjmu, několik souběžných plátců příjmu

8) Postup při provádění srážek ze mzdy při souběhu exekučních srážek a srážek na základě dohody

9) Příslušenství ke srážce a nabytí právní moci

10) Povinnosti plátce příjmu při vzniku, trvání a ukončení PPV

11) Souběh exekuce a poměrná úhrada dluhů

12) Sankce při porušení povinností

13) Úroky z prodlení

14) Doručování exekučních titulů do datových schránek

15) Exekuce a dočasná pracovní neschopnost, PPM - povinnosti vůči OSSZ a opačně

16) Přechodná ustanovení zákoníku práce a nového občanského zákoníku - provádění srážek na základě dohod uzavřených do 31.12.2013, § 551 zákona č. 40/1964 Sb. (starý občanský zákoník)

17) Insolvenční zákon a insolvence fyzické osoby (podání návrhu na ins. řízení, zahájení insolvenčního řízení, usnesení o úpadku, rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového kalendáře, rozhodnutí o konkurzu (tzv. nepatrný konkurz), postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance, výše nezabavitelné částky v případě insolvence, postup v případě deponovaných částek na účtu zaměstnavatele, povinnosti dlužníka)

18) Součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům

19) Dotazy a diskuze

Přihlášky zasílejte nejpozději do 22. září  2020


STORNO POPLATEK
Pokud nedojde ke stornování přihlášky nejpozději do 2 dnů před konáním samotného semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 500,- Kč !!! 
Místo konání: Lužické náměstí 211, Rumburk
Dny:
Termín: 25. 9. 2020
25. 9. 2020
Kat. číslo: 172
Cena s DPH: 2 200,00 Kč

Lektoři kurzu

Materiály ke stažení

+420 731 447 999

Nenechte si ujít aktuální nebo akční nabídky

  Odeslat
Kde nás najdete

Kontakt

DCT International s.r.o.
Venušina 534/7
Liberec I. - Staré Město
460 01 Liberec

tel: +420 731 447 999
e-mail: info@dct-sro.cz