" Z DŮVODU ONEMOCNĚNÍ LEKTORA, BYL SEMINÁŘ ZRUŠEN !!!" ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ PRO SPOLKY A OSTATNÍ NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE S ÚZKÝM ZÁKLADEM DANĚ s RNDr. Petrem Beránkem

Určeno spolkům, nadacím, nadačním fondům, církevním organizacím a dalším veřejně prospěšným poplatníkům s úzkým základem daně
 
 
Obsah semináře:
  
 • Hlavní hospodářská činnost
 • Nutné členění účetní evidence pro stanovení základu daně z příjmů (druhy činnosti)
 • Příjmy z nakládání s majetkem
 • Účetní operace související s roční závěrkou
 • Tvorba opravných položek, rezerv a účtování fondů
 • Správné zaúčtování přijatých darů
 • Vyúčtování dotací a grantů
 • Inventarizace
 • Sestavení výkazů
 • Příloha k účetní závěrce
 • Postup při sestavování a vyplňování daňového přiznání daně z příjmu
 • Odčitatelná položka pro veřejně prospěšné poplatníky a její využití
 • Placená a dobrovolná práce pro neziskové organizace
 • Dotazy a diskuze posluchačů
 
Přihlášku na seminář zašlete prosím na naši adresu nejpozději do 10.3. 2020.

STORNO POPLATEK

Pokud nedojde ke stornování přihlášky nejpozději do 2 dnů před konáním samotného semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 500,- Kč !!!

 
Místo konání: Lužické náměstí 211, Rumburk
Dny:
Termín: 12. 3. 2020
12. 3. 2020
Kat. číslo: 159
Cena s DPH: 2 200,00 Kč

Lektoři kurzu

Materiály ke stažení

+420 731 447 999

Nenechte si ujít aktuální nebo akční nabídky

  Odeslat
Kde nás najdete

Kontakt

DCT International s.r.o.
Venušina 534/7
Liberec I. - Staré Město
460 01 Liberec

tel: +420 731 447 999
e-mail: info@dct-sro.cz