WEBINÁŘ "POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE V OBLASTI URČENÍ PRACOVNÍ DOBY - komplexní výklad 2022"

Cíl webináře
Posluchači budou informováni o povinnostech zaměstnavatele v oblasti určení pracovní doby a dále s vedením veškeré agendy spojené s touto problematikou. Další neméně důležitou povinností je dodržení povinných přestávek v práci, včetně přestávek bezpečnostních, přestávek mezi směnami a přestávek v týdnu.
V rámci výkladu bude předán podrobný pracovní materiál, s celou řadou názorných příkladů, doporučených postupů a vnitřních firemních předpisů.


Akce je určena především pro:
Mzdové účetní, Personalisty a vedoucí zaměstnance, kteří vedou evidenci o odpracované době svých zaměstnanců a další podkladovou evidenci pro výpočet mzdy, platu, nebo odměny za danou odpracovanou dobu

Přednáší:
Zdeněk KŘÍŽEK - specialista na personální a mzdovou problematiku. Statutár účetní a poradenské činnosti společnosti DAKREZ s.r.o.

PROGRAM
1) Rozvržení pracovní doby - pojmy rovnoměrná a nerovnoměrná pracovní doba:
Co je rovnoměrně rozvržená pracovní doba a její charakteristika. Práce v nerovnoměrném režimu pracovní doby a její specifika - viz. určení vyrovnávacího období, přestávky mezi směnami, přestávky v týdnu. Tzv. krátký dlouhý týden. Maximální rozsah směny. Práce přesčas u nerovnoměrného režimu. Dlouhodobý rozvrh směn a skutečně odpracovaná doba - porovnání rozdílů a identifikace odpracovaných hodin více nebo, méně než je dlouhodobý rozvrh směn.
Sestavování plánu směn s ohledem na státem uznaný svátek, plán dovolených a další provozní potřeby zaměstnavatele, ale i osobní potřeby zaměstnance. Seznámení zaměstnavatele zaměstnance s plánem jeho směn a případné operativní změny v dlouhodobém plánu směn. Vykazování doby sledování dosažení odpracované doby v rámci průměrné týdenní pracovní doby ve vyrovnávacím období.
2) Principy určování doby a možné dohody o úpravě pracovní doby:
Povinnost zaměstnavatele seznámit zaměstnance s jeho pracovní dobou (pojmy pracovní doba, počátek a konec směny). Do jakého dokumentu uvádět zaměstnanci rozsah pracovní doby - do pracovní smlouvy, pracovního řádu, nebo do zvláštní směrnice o určení pracovní doby. Zásadní rozdíly kam pracovní dobu zaměstnance uvést.
Změny v pracovní době zaměstnance - dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pojmy kratší pracovní doba a zkrácený úvazek. Za jakých okolností může zaměstnavatel zaměstnanci vyhovět a povolit mu kratší pracovní dobu. Dopady kratší pracovní doby pro zamětnance, ale i pro zaměstnavatele. Práce přesčas u kratší pracovní doby. Směrnice o pracovní době a její doporučený obsah.
3) Přestávky na jídlo a oddech, bezpečnostní přestávky, přestávky mezi směnami a v týdnu:
Časový interval, do kterého si musí zaměstnanec čerpat zmiňované přestávky. 12 hodinové směny a více přestávek v práci. Zahrnování přestávek v práci do pracovní doby u specifikovaných profesí. Evidence přestávek v práci. Rozsah hodin přestávky v práci v týdnu - pojem týden v Zákoníku práce.
4) Pružná pracovní doba - pravidla nastavení pružné pracovní doby:
Který zaměstnavatel může použít institut pružné pracovní doby. Vnitřní firemní předpis k pružné pracovní době. Nastavení pevné pracovní doby, a volitelné pracovní doby. Vyrovnávací období. Práce přesčas u pružné pracovní doby. Rozvrh směn u pružné pracovní doby. Překážky v práci na straně zaměstnance při pružné pracovní době. Pružná pracovní doba a případný stravenový paušál. Čerpání dovolené u pružné pracovní doby. Pracovní cesta při pružné pracovní době - viz. § 85 odst. 1) - 5) Zákoníku práce.
5) Zvláštní charaktery výkonu práce a evidence o odpracované době:
Výkon práce z domova - homme office a § 317 Zákoníku práce, kdy zaměstnavatel nemusí vést evidenci o odpracované době u zaměstnance pracujícího z domova. Dopady pro event. nároky na benefit typu, stravenka, stravenkový paušál (příspěvek na stravování). Dohoda o provedení práce, a dohoda o pracovní činnosti viz. § 74 - zaměstnavatel nemusí určovat pracovní dobu u dohod. Respektování počtu odpracovaných hodin u dohod, ve vazbě na omezený limit počtu odpracovaných hodin v rámci kalendářního roku nebo 52 týdnů! Zásadní informace, jak postupovat v případě kontroly od Inspekce práce. Stravenkový paušál při výkonu práce u "dohodářů"!
6) Práce nad určenou pracovní dobu, jako možný výkon práce přesčas:
Pojem, co je práce přesčas (mimořádná směna). Určení práce přesčas ze strany zaměstnavatele - limit počtu hodin, co může zaměstnavatel určit v rámci kalendářního roku, v týdnu. Maximální počet odpracovaných hodin práce přesčas v kalendářním roce. Jak evidovat přesčasovou práci viz. § 96 Zákoníku práce. Práce přesčas u kratší pracovní doby, je možné, aby zaměstnavatel zaměstnanci s kratší pracovní dobou přikázal zaměstnanci práci přesčas.
Práce přesčas a zákonný příplatek za práci přesčas, nebo náhradní volno místo příplatku. Celá řada názorných ukázek výpočtů. Mzda, plat.
7) Výkon práce v noci a zásady, které musí zaměstnavatel  dodržet:
Kdy se jedná o výkon práce v noci - pojem, co je noc. Zdravotní způsobilost zaměstnance k výkonu práce v noci. Zákonný příplatek za práci v noci i za zlomky hodin, rozdíly ve mzdě, platu.
8) Výkon práce ve svátek - tzv. placený svátek:
Státem uznávaný svátek, který připadl zaměstnanci na jinak obvyle pracovní den zaměstnance.
Varianty:
a) zaměstnanec ve svátek pracoval a zaměstnavatel mu poskytl příplatek za svátek,
b) zaměstnanec ve svátek pracoval a zaměstnavatel mu místo příplatku za svátek dal náhradní volno,
c) zaměstnanec ve svátek nepracoval,
d) státem uznaný svátek a čerpání dovolené.
9) Pracovní pohotovost - povinnosti zaměstavatele sjednat se zaměstnancem pohotovost:
Dohoda o pracovní pohotovosti. Podmínky, které musí být mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem dohodnuty. Započítává se pohotovost do doby oddechu mezi směnami. Co když zaměstnavatel zaměstnance povolá k výkonu práce z pracovní pohotovosti. Výše odměny za pohotovost.
10) Dělená směna - zvláštní charakter rozvržení pracovní doby:
Názorná ukázka výpočtů příplatku za dělenou směnu. Specifické skupiny zaměstnanců, u kterých může připadat dělená směna
11) Dotazy a diskuze

Přihlášky zašlete nejpozději do: úterý 8.února 2022
Místo konání: ONLINE
Dny:
Termín: 10. 2. 2022
10. 2. 2022
Kat. číslo: 196
Cena s DPH: 2 000,00 Kč

Lektoři kurzu

Materiály ke stažení

+420 731 447 999

Nenechte si ujít aktuální nebo akční nabídky

  Odeslat
Kde nás najdete

Kontakt

DCT International s.r.o.
Venušina 534/7
Liberec I. - Staré Město
460 01 Liberec

tel: +420 731 447 999
e-mail: info@dct-sro.cz