ZMĚNY VE MZDOVÉ A PERSONÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2020

  1. Stručné shrnutí změn, které nabyly účinnosti v průběhu roku 2019
            Změny ve mzdové oblasti  Od 1.5.2019 – uplatnění srážkové daně do 3 000 Kč bez Prohlášení              (zákon č. 80/2019 Sb.)
            Od 1.6.2019 – nové parametry při provádění srážek ze mzdy – NV č.- 91/2019 Sb. 
            Od 1.7.2019 – zákon č. 32/2019 Sb. – zrušení karenční doby, snížení sazby pojistného na SZ,               dopad na výpočet daňového základu 2.
  1. Změny v pracovněprávní oblasti
           - výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v r. 2020 – vliv minimální mzdy na                   daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění atd.

        3.   Změny  v daňové oblasti
              tzv. stravenková revoluce, další změny
 
  1. Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení 
  •  nové redukční hranice pro rok 2020
  •  maximální vyměřovací základ v r. 2020  a další parametrické údaje  (dobrovolná účast na důchodovém pojištění, atd.) 
  • elektronická neschopenka – postupy zaměstnavatelů, lékařů  a pojištěnců
      5.  Změny ve zdravotním pojištění
  • odpočet u poživatelů invalidních důchodů zaměstnaných u tzv. chráněné dílny v r. 2020,  
  • minimální vyměřovací základ  u zaměstnanců
  • minimální vyměřovací základ  odvod pojistného u OSVČ,
  • osoby bez zdanitelných příjmů, pojištěnci státu
       6.  Změny v oblasti srážek ze mzdy

             - nezabavitelná částka v r. 2020 a další parametrické údaje při provádění srážek ze mzdy
             - vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy

       7.  Ochrana osobních údajů dle GDPR,

            -  zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 
       8. Změny v poskytování rodičovského příspěvku v r. 2020

       9. Další změny k datu konání semináře

      10. Dotazy a diskuse 

Přihlášku zašlete nejpozději do: 22. listopadu 2019STORNO POPLATEK
Pokud nedojde ke stornování přihlášky nejpozději do 2 dnů před konáním samotného semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 500,- Kč !!!

 
Místo konání: Lužické náměstí 211, Rumburk
Dny:
Termín: 26. 11. 2019
26. 11. 2019
Kat. číslo: 153
Cena s DPH: 2 200,00 Kč

Lektoři kurzu

Materiály ke stažení

+420 731 447 999

Nenechte si ujít aktuální nebo akční nabídky

  Odeslat
Kde nás najdete

Kontakt

DCT International s.r.o.
Venušina 534/7
Liberec I. - Staré Město
460 01 Liberec

tel: +420 731 447 999
e-mail: info@dct-sro.cz